turistično razvojno društvo kum dobovec

Naravoslovno-zgodovinska učna pot Prusnik

Izhodišče Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik je na bencinskem servisu
MOL ob regionalni cesti Trbovlje–Zagorje ob Savi. Pot je dolga kilometer, krožna, nezahtevna.

Na izhodišču je nameščena prva informativna tabla, ki nas seznani z varovanim območjem NATURA 2000 v Zasavju, s Krajinskim parkom Kum in potekom učne poti.

Predstavljena so skalna ostenja nad dolino Save, kjer kraljujeta ujedi sokol selec in planinski orel. Na nekaj lokacijah še lahko občudujemo kranjske lilije in raznovrstne kukavičevke. Prusnik je zaradi svoje nižinske lege, bližine ceste, Save in železnice zelo izpostavljen invazivnim tujerodnim rastlinam, zlasti kanadski zlati rozgi, žlezavi nedotiki, japonskem dresniku in robiniji, ki izpodrivajo domače vrste in zmanjšujejo biotsko raznovrstnost.