turistično razvojno društvo kum dobovec

Naravoslovno učna pot kumskega brezokca na Dobovcu

Dostop do izhodišča Naravoslovne učne poti kumskega brezokca je po cesti
Trbovlje-Dobovec. Na izhodišču na Dobovcu pri trgovini so urejena parkirišča in
prostor za počitek. Učna pot poteka pretežno po gozdni cesti, del pa po gozdnih
poteh in ni zahtevna za hojo, dolga je 3,5 km in je krožna.
Območje poti je zavarovano v okviru Krajinskega parka Kum, vključeno pa je tudi v
varovana območja NATURE 2000.


Ob poti spoznamo podzemeljski geomorfološki naravni spomenik Turkov prepad in
njegovega prebivalca kumskega brezokca, drobnega hrošča, po katerem je pot
dobila ime. Kumski brezokec je endemit Kumljanskega, kar pomeni, da živi samo na
tem območju.